Полтавське обласне відділення НОК України
Положення про нагороди ПОВ НОК України
Категорії розділу

Календар

Активності ПОВ НОК

Вітаю Вас, Гість · RSS 22.02.2020, 12:11

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО НАГОРОДИ
ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО
ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ


1. Нагородна атрибутика ПОВ НОК України складається з чотирьох нагород:
1.1. Подяка ПОВ НОК України;
1.2. Почесна грамота ПОВ НОК України;
1.3. Почесна відзнака ПОВ НОК України;
1.4. Орден ПОВ НОК України «За особливі досягнення в розвитку олімпійського руху» на Полтавщині.
2. Нагородами ПОВ НОК України нагороджуються громадяни України та іноземних держав за особисті заслуги у розбудові олімпійського руху в Полтавській області, вагомий внесок у зміцнення фінансового та матеріально-технічного стану ПОВ НОК України або його Представництв, розвитку міжнародних та міжрегіональних зв’язків на користь ПОВ НОК України, пропаганду ідей олімпізму в області, за високі спортивні досягнення на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи та України.
3. Нагородна атрибутика та вимоги до кандидатів на нагородження:
3.1. Подяка ПОВ НОК України – започаткована ПОВ НОК України і є заохочувальною відзнакою (опис додається).
3.1.1. Кандидатами  на нагородження Подякою ПОВ НОК України можуть бути громадяни України та іноземних держав, які:
 внесли вагомий особистий внесок в розвиток олімпійського руху України та Полтавської області;
- є фахівцями у галузі фізичної культури і спорту та пропрацювали на посадах фізкультурно-спортивних працівників не менше трьох років;
- зробили вагомий внесок в структуризацію управлінського руху та розвиток інфраструктури олімпійських видів спорту;
- зробили внесок в розвиток матеріально-технічної бази для занять спортом.
3.1.2. Нагороджені Подякою НОК України знову можуть бути удостоєні цієї ж нагороди за нові заслуги, але не раніше ніж через два роки.
3.2. Почесна грамота ПОВ НОК України – започаткована ПОВ НОК України та є заохочувальною відзнакою, що вручається разом із Пам’ятним знаком «За внесок у розвиток олімпійського руху на Полтавщині» (опис додається).
3.2.1. Кандидатами на нагородження Почесною грамотою ПОВ НОК України можуть бути громадяни України та іноземних держав, які:
- є фахівцями в галузі фізичної культури і спорту і пропрацювали в сфері не менше п’яти років;
-  досягли вагомих результатів або зробили вагомий особистий внесок в підготовку чемпіонів та призерів Всеукраїнських та міжнародних змагань з олімпійських видів спорту;
- зробили вагомий внесок у розвиток матеріально-технічної бази для занять спортом;
-  зробили вагомий внесок у розвиток форм, методів і принципів навчально-тренувальної і спортивної роботи, інфраструктури видів спорту;
3.2.2. Нагороджені Почесною грамотою ПОВ НОК України знову можуть бути удостоєні цієї ж нагороди за нові заслуги, але не раніше ніж через два роки.
3.2.3. До нагородження Почесною грамотою ПОВ НОК України може бути представлена тільки особа, яка вже має Подяку ПОВ НОК України.
3.3. Почесна відзнака ПОВ НОК України – відзнака, що започаткована ПОВ НОК України, вручається разом зі сертифікатом «За вагомий особистий внесок в розвиток та пропаганду олімпійського руху в Полтавській області» (опис додається).
3.3.1. Кандидатами на нагородження Почесною відзнакою ПОВ НОК України можуть бути громадяни України та іноземних держав, які:
-  є фахівцями в галузі фізичної культури і спорту і працюють в сфері фізичної культури і спорту не менше 10 років;
-  досягли видатних результатів та зробили вагомий внесок в підготовку чемпіонів та призерів Всеукраїнських змагань, чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор;
-  зробили вагомий внесок у розвиток матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом;
- зробили вагомий внесок в розвиток форм, методів і принципів спортивної роботи, вдосконалення структури управління фізкультурно-спортивним рухом в містах та районах області;
-  за новаторські ідеї, вагомий внесок в розвиток спортивної науки і медицини, створення підручників та посібників для навчальних закладів, значну просвітницьку діяльність, яка є духовним надбанням країни, області та утверджує гуманістичні ідеали;
- за вагомий внесок в розвиток фізичної культури і спорту на підприємстві, в установі, в області, країні, які впливають на високий авторитет та імідж області, за створення належних життєво-побутових умов для провідних спортсменів та тренерів області.
3.3.2. Нагороджені Почесною відзнакою ПОВ НОК України не можуть бути удостоєні цієї ж нагороди повторно.
3.3.3. До нагородження Почесною відзнакою ПОВ НОК України може бути представлена особа, яка вже має Почесну грамоту ПОВ НОК України.
3.4. Орден ПОВ НОК України «За особливі досягнення в розвитку олімпійського руху» на Полтавщині – є найвищою нагородою ПОВ НОК України (опис додається).
3.4.1. Кандидатами на нагородження Орденом ПОВ НОК України можуть бути громадяни України та іноземних держав, які:
-  є фахівцями в галузі фізичної культури і спорту та пропрацювали у сфері не менше 15 років;
-  досягли видатних результатів та зробили вагомий особистий внесок в підготовку чемпіонів і призерів чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор;
-  зробили видатний внесок у розвиток системи та структури управління в галузі фізичної культури і спорту, їх форм, методів та принципів роботи;
-  за вагомий внесок в розвиток інфраструктури олімпійських видів спорту та матеріально-технічної бази;
-  за видатний внесок у розвиток спортивної науки та медицини, новаторську та видатну просвітницьку діяльність ;
-  за видатний внесок у розвиток фізичної культури і спорту в трудових колективах, області, державі та створення відмінних умов для навчально-тренувальної роботи, життя та відпочинку провідних спортсменів, тренерів та фахівців області.
3.4.2. Нагороджені Орденом ПОВ НОК України не можуть бути удостоєні цієї ж нагороди повторно.
3.4.3. До нагородження Орденом ПОВ НОК України може бути представлена тільки особа, яка вже має Почесну відзнаку ПОВ НОК України.
4. Висунення кандидатур для нагородження здійснюється гласно за ініціативою членів ПОВ НОК України, спортивних федерацій Полтавської області з олімпійських видів спорту, Представництв ПОВ НОК України. Пропозиції про нагородження вносяться на особу, заслуги якої відповідатимуть вимогам Положення про вручення нагородної атрибутики ПОВ НОК України. З цієї метою до ПОВ НОК України надсилається подання з зазначенням заслуг даної особи. Рішення про нагородження приймає Виконком ПОВ НОК України.
5. Порядок розгляду звернень про нагородження:
5.1. Подані звернення розглядаються на засіданні Комісії не пізніше 5 числа місяця, на якому приймаються відповідні рішення про нагородження.
5.2. Суб’єкти олімпійського руху, визначені п. 4 цього Положення подають на адресу ПОВ НОК України наступні документи:
-  лист-звернення;
-  лист-подання (додатається) особи – кандидата на нагородження;
-  копію паспорта, ідентифікаційного коду.
5.3. Вказані в п. 5.1. документи розглядаються Комісією ПОВ НОК України з нагороджень, яка приймає рішення про підтримку (відмову).
5.4. Підставою для винесення клопотання про нагородження на Виконком ПОВ НОК України є рішення Комісії ПОВ НОК України з нагороджень.
5.5. Питання щодо нагородження розглядається Виконкомом ПОВ НОК України один раз у квартал, на засідання Виконкому.
6. Вручення нагородної атрибутики відбувається в урочистих обставинах за участю суб’єктів олімпійського руху із запрошенням представників засобів масової інформації. Вручення здійснюється Головою ПОВ НОК України, або за його дорученням заступником голови, виконавчим директором чи членом Виконкому ПОВ НОК України.
7. У разі втрати (псування) нагородної атрибутики дублікати, як правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані у випадках втрати внаслідок обставин, коли нагороджений не міг запобігти цьому.
8. Позбавлення нагороди проводиться на підставі рішення Виконкому ПОВ НОК України за вчинки, несумісні з принципами Олімпійської хартії, олімпійського руху, суспільної моралі та етики. Нагородна атрибутика, що належала особі, позбавленій нагороді, підлягає поверненню до ПОВ НОК України.
9. ПОВ НОК України веде обліковий список нагороджених нагородною атрибутикою.
10. Це положення набуває чинності з моменту його затвердження Виконкомом ПОВ НОК України.
11. Всі спірні питання, що виникають з приводу нагородної атрибутики та не регулюються цим Положенням вирішуються Виконкомом ПОВ НОК України.

ЛИСТ-ПОДАННЯ
до нагородження заохочувальною відзнакою
ПОВ НОК України
«ПОДЯКА ПОВ НОК УКРАЇНИ»

1. Прізвище, ім’я, по-батькові
__________________________________________________________________
2. Число, місяць, рік і місце народження
__________________________________________________________________
3. Посада і місце роботи, служби
__________________________________________________________________
4. Громадська організація, яку представляє особа
__________________________________________________________________
5. Домашня адреса:
__________________________________________________________________
6. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг:
__________________________________________________________________
7. Кандидатура_____________________________________________________
рекомендована рішенням_____________________________________________
(найменування керівного органу організації)

Протокол_______________ від ___________________

Представляється до нагородження відомчою заохочувальною відзнакою
«ПОДЯКА ПОВ НОК УКРАЇНИ».

_____________ М.П. ____________________
Прізвище, ім’я, по - батькові Підпис
керівника

 

© 2020 foFF4ik
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz