Полтавське обласне відділення НОК України
Програма розвитку олімпійського руху в Полтавській області на період 2011-2014 роки
Категорії розділу

Календар

Активності ПОВ НОК

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.08.2019, 01:30


ПРОГРАМА
розвитку олімпійського руху в Полтавській області
на період 2015-2018 років


Основні тенденції розвитку олімпійських видів спорту
Аналіз розвитку олімпійських видів спорту в області, а також участь спортсменів області в офіційних чемпіонатах України, Європи та світу дає підстави констатувати:
високу значимість соціального фактору олімпійських видів спорту;
підвищення авторитету і значимості олімпійських видів спорту і безпосередньо Олімпійських ігор;
підвищення ролі фінансового та матеріально-технічного забезпечення спортивної підготовки спортсменів;
підвищення впливу на спортивні результати досягнень науково-технічного прогресу;
проблеми допінг-контролю.

Мета програми
Метою програми розвитку олімпійського руху в Полтавській області
на період 2015-2018 роки (далі – Програма) є виконання постанови ХХІІІ Генеральної асамблеї НОК України від 11 грудня 2009 року № 2, популяризація та розвиток олімпійського руху, впровадження культури здорового способу життя, залучення всіх верств населення до активних занять фізичною культурою і спортом в Полтавській області.

Завдання програми
Основними завданнями програми є:
здійснення заходів щодо надання підтримки та практичної допомоги діючим спортсменам-олімпійцям;
удосконалення співпраці із обласними федераціями з олімпійських видів спорту;
вирішення питань соціального захисту спортсменів області.

Фінансове забезпечення програми
Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів безповоротної фінансової допомоги НОК України, місцевого бюджету, інших джерел передбачених законодавством.

Результати виконання
Виконання програми дасть можливість підвищити рівень підготовленості спортсменів області до офіційних всеукраїнських та міжнародних змагань, популяризувати олімпійський рух в Полтавській області.

Основні заходи програми

1. Пропаганда та забезпечення дотримання принципів олімпізму.
1.1. Поширювати олімпійські цінності в Полтавській області шляхом проведення в області спортивно-видовищних заходів, шляхом соціальної реклами, освітніх заходів тощо.
Термін – постійно Виконком ПОВ НОК України, члени та комісії ПОВ НОК України
1.2. Сприяти вихованню підростаючого покоління на принципах олімпійського руху, ідеалах олімпізму.
Термін – постійно Виконком ПОВ НОК України
1.3. Сприяти соціальному впровадженню соціальної реклами щодо здорового способу життя через засоби масової інформації.
Термін – постійно Виконком ПОВ НОК України, члени та комісії ПОВ НОК України
1.4. Сприяти формуванню переконання кожного громадянина в необхідності для нього рухової активності як невід’ємного чинника здорового способу життя та успішної життєдіяльності.
Термін – постійно
Виконком ПОВ НОК України, члени та комісії ПОВ НОК України
1.5. Вести боротьбу проти будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті стосовно будь-якої організації або особи за расовою, релігійною, політичною, статевою або іншою ознакою, що є несумісним з належністю до олімпійського руху, діяти в дусі взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри.
Термін – постійно Виконком ПОВ НОК України, члени та комісії ПОВ НОК України
1.6. Зберігати свою автономність та протистояти будь-якому тиску, включаючи тиск політичного, економічного та релігійного характеру, що може заважати ПОВ НОК України дотримуватись положень Олімпійської хартії.
Термін – постійно Виконком ПОВ НОК України, члени та комісії ПОВ НОК України
1.7. Сприяти гармонійному розвитку фізичних та моральних якостей людей, зміцненню їхнього здоров’я.
Термін – постійно Члени ПОВ НОК України, дирекція та комісії ПОВ НОК України

2. Розвиток та популяризація олімпійського руху в Полтавській області
2.1. Проводити заходи направлені на популяризацію олімпійського руху, олімпійських цінностей та ініціювати нові відповідні заходи серед всіх верств населення.
Термін – постійно
Виконком ПОВ НОК України, члени та комісії ПОВ НОК України
2.2. Забезпечити підготовку та проведення заходів з визначення та відзначення кращих спортсменів та тренерів.
Термін – щомісячно
Комісія ПОВ НОК України «З нагороджень», дирекція ПОВ НОК України
2.3. Забезпечити підготовку та видання поліграфічної продукції для популяризації фізичної культури, спорту та олімпійського руху.
Термін – щорічно Виконком , комісія «ЗМІ та пропаганда олімпійського руху» ПОВ НОК України
2.4. Провести традиційні заходи:
«Міжнародний меморіал А.Кузнецова з волейболу»;
«Всеукраїнський олімпійський день (обласний етап)»;
«Всеукраїнський олімпійський урок (обласний етап)»;
«Всеукраїнський олімпійський тиждень (обласний етап)»;
«Відкритий легкоатлетичний турнір на призи срібного призера ОІ Л.Бартєнєва»;
«Відкритий чемпіонат м. Кременчука з легкої атлетики на призи Олімпійського чемпіона В.Кисельова».
Термін – щорічно
Виконком ПОВ НОК України, федерації з олімпійських видів спорту
2.5. Розробити рейтинг ефективної діяльності обласних федерацій з олімпійських видів спорту, представництв ПОВ НОК України та проведенню щорічних конкурсів на визначення найкращої організації.
Термін – до 1 вересня 2015 року
Виконком Полтавського обласного відділення НОК України

3. Підготовка та участь в Олімпійських іграх
3.1. Удосконалити подальшу співпрацю із обласними федераціями з олімпійських видів спорту, фізкультурно-спортивними товариствами та відомствами, у напрямку підвищення їх ролі, відповідальності за підготовку спортсменів до чемпіонатів України, Європи, світу, Олімпійських ігор.
Термін – до 2018 року
Виконком Полтавського обласного відділення НОК України, ФСТ і федерації з олімпійських видів спорту
3.2. Вивчити питання щодо створення центру олімпійської підготовки в Полтавській області.
Термін – до 2016 року
Виконком Полтавського обласного відділення НОК України спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації
3.3. Опрацювати можливості подальшого удосконалення олімпійської освіти, визначити шляхи подальшої співпраці з вищими навчальними закладами країни з питань підготовки та перепідготовки кадрів для сфери фізичної культури і спорту, підвищення кваліфікації і атестації тренерів.
Термін – 2015-2018 рр.
Виконком ПОВ НОК України, вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації
3.4. Сприяти удосконаленню системи медичного обслуговування та забезпечення спортсменів області.
Термін – постійно
Виконком ПОВ НОК України спільно з Полтавським обласним лікувально-фізкультурним диспансером

 

4. Взаємодія ПОВ НОК України з державними структурами Полтавської облдержадміністрації
4.1. Сприяти впровадженню державної політики, направленої на розвиток фізичної культури і спорту, впровадження здорового способу життя, покращення соціально-побутових умов населення, виховання здорового підростаючого покоління.
Термін – постійно
Голова ПОВ НОК України, Виконком, члени ПОВ НОК України
4.2. Удосконалити систему стосунків з місцевими органами виконавчої влади щодо проведення заходів з олімпійського руху.
Термін – ІІІ квартал 2015 р.
Виконком Полтавського та дирекція ПОВ НОК України
4.3. Опрацювати шляхи удосконалення співпраці з Головним управлінням освіти та науки Полтавської облдержадміністрації.
Термін – до вересня 2015 року
Виконком Полтавського обласного відділення НОК України спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

5. Взаємодія ПОВ НОК України із суб’єктами олімпійського руху
5.1. Опрацювати питання удосконалення співпраці з Полтавським обласним центром з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт».
Термін – ІІ квартал 2015 р.
Виконком Полтавського та дирекція ПОВ НОК України
5.2. Вивчити питання щодо порядку надання на конкурсних засадах фінансової допомоги громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів, виконання відповідних програм та реалізації проектів.
Термін – до грудня 2017 р.
Виконком, комісії, члени та дирекція ПОВ НОК України
5.3. Сприяти діяльності інших суб’єктів олімпійського руху в Полтавській області.
Термін – постійно Виконком, комісії, члени та дирекція ПОВ НОК України
5.4. Продовжити роботу по залученню ветеранів олімпійського і фізкультурно-спортивного руху до участі в агітаційно-пропагандистських заходах, суддівстві та проведенні спортивних змагань.
Термін – постійно
ПОВ НОК України спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, обласною ГО «Ветеранів фізичної культури і спорту»
5.5. Вжити заходів щодо подальшого розвитку ветеранського руху
Термін – постійно
ПОВ НОК України спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту облдержадмфіністрації, обласна ГО «Ветеранів фізичної культури і спорту»
5.6. Вжити заходи щодо соціальної підтримки та опіки над дитячими будинками, школами-інтернатами Полтавської області
Термін – до грудня 2015 року
ПОВ НОК України спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

6. Соціальний захист та підтримка спортсменів, тренерів, ветеранів та працівників сфери фізичної культури, спорту та олімпійського руху
6.1. Розробити заходи щодо соціального захисту тренерів, ветеранів та працівників сфери фізичної культури, спорту і олімпійського руху.
Термін – до грудня 2017 року
ПОВ НОК України спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, комісія по зв’язках з суб’єктами олімпійського руху, обласна ГО «Ветеранів фізичної культури і спорту»
6.2. Забезпечити вирішення питань соціального захисту спортсменів шляхом надання стипендій, покращання житлово-побутових умов, залучення до участі у вирішенні організаційних питань розвитку спорту, впровадження олімпійських ідеалів, виконання норм і вимог Олімпійської хартії.
Термін – постійно
ПОВ НОК України спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, обласні федерації з олімпійських видів спорту, структурні підрозділи з питань фізичної культури і спорту міськвиконкомів, райдержадміністрацій
6.3. Здійснити заходи щодо надання підтримки та практичної допомоги діючим спортсменам-олімпійцям у здобутті вищої освіти, визначенні напрямків трудової діяльності після завершення спортивної кар’єри.
Термін – постійно
ПОВ НОК України спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації
6.4. Опрацювати питання щодо підтримки атлетів, зокрема в частині захисту їх фізичного здоров’я та прав
Термін – до грудня 2016 року
ПОВ НОК України спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту, комісія по зв’язках з суб’єктами олімпійського руху

 

7. Олімпійська освіта та культура
7.1. Сприяти подальшому впровадженню олімпійської освіти в програми загальноосвітніх навчальних закладів.
Термін – постійно
ПОВ НОК України спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, управлінням з фізичного виховання та спорту МОН
7.2. Сприяти вивченню і збереженню олімпійської історії Полтавської області, України шляхом поширення олімпійської освіти і культури.
Термін – постійно
Члени ПОВ НОК України, дирекція та комісії ПОВ НОК України
7.3. Сприяти дослідницький та освітній діяльності в сфері спорту.
Термін – постійно
ПОВ НОК України спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації
7.4. Опрацювати питання щодо підготовки та випуску методичних видань, відеопродукції, інформаційних довідників для осіб, які самостійно займаються фізичною культурою та спортом, інструкторам з фізичної культури та волонтерам у сфері фізичної культури і спорту.
Термін – до грудня 2017 року
ПОВ НОК України спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту, управлінням з фізичного виховання та спорту МОН
7.5. Внести до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, загально-навчальних закладів пропозиції щодо проведення курсу лекцій, бесід з пропаганди розвитку національного та міжнародного олімпійського руху, музеїв одного дня.
Термін – 2015-2017 рр.
Виконком ПОВ НОК України спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації та ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
7.6. Сприяти налагодженню співпраці дитячо-юнацьких спортивних та загальноосвітніх шкіл.
Термін – до грудня 2017 року
ПОВ НОК України спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту, управлінням з фізичного виховання та спорту МОН
7.7. Сприяти поступовому оновленню матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Термін – постійно
ПОВ НОК України спільно з управлінням з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, управлінням з фізичного виховання та спорту МОН

8. Взаємодія з засобами масової інформації та громадськістю
8.1. Вжити заходів щодо популяризації олімпійського руху в Україні шляхом залучення засобів масової інформації.
Термін – 2015-2018 рр.
Виконком ПОВ НОК України, федерації з олімпійських видів спорту
8.2. Започаткувати та забезпечити випуск тематичних конкурсів та ігор з пропаганди, історії фізичної культури, спорту та олімпійського руху через засоби масової інформації.
Термін – щорічно
Виконком, комісія «ЗМІ та пропаганда олімпійського руху» ПОВ НОК України
8.3. Вжити заходів для створення особистого сайту Полтавського обласного відділення НОК України.
Термін – ІІ квартал 2015 року
Виконком, комісія «ЗМІ та пропаганда олімпійського руху» ПОВ НОК України
8.4. Продовжити роботу щодо збереження прозорості у діяльності ПОВ НОК України та практики постійного спілкування з представниками засобів масової інформації.
Термін – постійно
Виконком, комісія «ЗМІ та пропаганда олімпійського руху» ПОВ НОК України
8.5. Включити в план роботи Громадської Ради при облдержадміністрації (комісія з питань молоді, спорту і туризму) питання щодо встановлення обов’язкового мінімуму висвітлення подій на телеканалах області, направлених на здоровий спосіб життя, висвітлення спортивних змагань за участю провідних спортсменів області.
Термін – І квартал 2015 року
Виконком, комісія «ЗМІ та пропаганда олімпійського руху» ПОВ НОК України

9. Нормативно-правое забезпечення
9.1. Забезпечити дотримання та виконання в Полтавській області норм і правил Олімпійської хартії, положень Етичного та Медичного кодексів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового кодексу.
Термін – постійно
Члени, комісії ПОВ НОК України, обласні федерації з олімпійських видів спорту
9.2. Дотримуватись положень Статуту НОК України, Положення про Полтавське обласне відділення НОК України, договорів про співпрацю між ПОВ НОК України та суб’єктами олімпійського руху, інших організаційно-розпорядчих документів ПОВ НОК України.
Термін – постійно
Члени ПОВ НОК України, суб’єкти олімпійського руху
9.3. Брати участь в опрацюванні регламентуючих та програмних документів, що визначають діяльність і розвиток сфери фізичної культури, спорту та олімпійського руху.
Термін – постійно
Виконком, члени, комісії ПОВ НОК України

10. Організаційно-кадрова робота та фінансове забезпечення
10.1. Вжити заходи щодо вдосконалення структури ПОВ НОК України та відкриття Осередків НОК України у містах області.
Термін – постійно
Керівництво ПОВ НОК України
10.2. Опрацювати питання щодо створення волонтерської служби ПОВ НОК України.
Термін – до грудня 2015 року
Виконком та дирекція ПОВ НОК України
10.3. Продовжити роботу по збереженню бази даних про осіб відзначених нагородами Полтавського обласного відділення НОК України.
Термін – постійно
Виконком, дирекція та комісія з нагороджень ПОВ НОК України

© 2019 foFF4ik
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz