Полтавське обласне відділення НОК України
Програма розвитку олімпійського руху в Україні на період 2011-2014 роки
Категорії розділу

Календар

Активності ПОВ НОК

Вітаю Вас, Гість · RSS 22.02.2020, 11:33

ПРОГРАМА
розвитку олімпійського руху в Україні на період 2015-2018 років

Загальна частина

Програма розвитку олімпійського руху в Україні на період 2015-2018 років (далі – Програма) – це основоположний документ, що включає визначення основних напрямів діяльності з метою розвитку, зміцнення та захисту олімпійського руху в Україні.
Програма розроблена на підставі аналізу виконання Програми розвитку олімпійського руху в Україні на період 2015-2018 років з урахуванням позицій Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2005-2018 роки та Рекомендацій ХІІІ Олімпійського конгресу «Олімпійський рух у суспільстві».
Олімпійський рух є важливим чинником загальної культури. Виховання людей в дусі олімпійських цінностей сприяє впровадженню культури здорового способу життя, залученню всіх верств населення до активних занять фізичною культурою та спортом, що, в свою чергу, забезпечує покращення здоров’я нації, її духовне збагачення, прищеплює почуття патріотизму та гордості за свою країну.
Розвиток олімпійського руху в Україні цілковито відповідає умовам часу та інтересам держави і є невід’ємною частиною руху за здоровий спосіб життя. Адже, як зазначено в Олімпійській Хартії «Олімпізм являє собою філософію життя, що звеличує та об’єднує в гармонійне ціле якості тіла, волі та розуму. Поєднуючи спорт з культурою та освітою, Олімпізм намагається створити спосіб життя, який базується на радості від зусилля, освітній цінності доброго прикладу та повазі до універсальних фундаментальних етичних принципів».

 

Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні умов для поширення ідей і цінностей олімпійського руху серед населення України, впровадження культури здорового способу життя, залучення всіх верств населення до активних занять фізичною культурою та спортом, активізації руху за духовне збагачення та моральне очищення всього суспільства.
Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми
Основне навантаження на виконання програми покладається на Національний олімпійський комітет України, який згідно зі статтею 35 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» координує олімпійський рух в Україні і має виключне право представляти Україну на Олімпійських іграх, в Міжнародному олімпійському комітеті, міжнародних олімпійських організаціях.
При цьому передбачається фінансування Програми за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, залучених коштів Національного олімпійського комітету України і його місцевих осередків, інших джерел.
За рахунок державного бюджету передбачається до 20 млн. гривень щороку, які насамперед будуть спрямовані на пропаганду олімпійського руху та ідей олімпізму через засоби масової інформації, впровадження олімпійської освіти, створення центрів олімпійської підготовки та їх фінансове, матеріально-технічне та організаційне забезпечення.
Необхідний обсяг фінансування програми, зокрема з державного бюджету, визначається щороку виходячи з наявності фінансових ресурсів, а також з урахуванням матеріально-технічних і трудових ресурсів, науково обґрунтованих пріоритетів, нових можливостей щодо розвитку національного олімпійського руху, конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередні роки.
Шляхи реалізації Програми

1. Пропаганда та забезпечення дотримання принципів олімпізму
1. Поширювати олімпійські цінності на Україні, у тому числі, шляхом проведення в Україні широкомасштабних спортивно-видовищних заходів, шляхом соціальної реклами, освітніх заходів, законодавчих ініціатив і т.і.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
2. Популяризувати здоровий спосіб життя, як один з фундаментальних принципів олімпійського руху та вжити заходів щодо закріплення його як одного із пріоритетів державної політики.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, президент НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
3. Сприяти вихованню підростаючого покоління на принципах олімпійського руху, ідеалах олімпізму.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України
4. Сприяти широкому впровадженню соціальної реклами щодо здорового способу життя у засобах масової інформації.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
5. Сприяти широкому залученню громадськості та громадських організацій до формування державної політики у сфері збереження здоров'я нації та її впровадження.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
6. Сприяти формуванню переконання кожного українця в необхідності для нього рухової активності як невід'ємного чинника здорового способу життя та успішної життєдіяльності.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
7. Сприяти гармонійному розвитку фізичних та моральних якостей людей, зміцненню їхнього здоров’я.
Термін – постійно Відповідальні: Члени НОК, виконавча дирекція та комісії НОК України
8. Вести боротьбу проти будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті стосовно будь-якої організації або особи за расовою, релігійною, політичною, статевою або іншою ознакою, що є несумісним з належністю до олімпійського руху, діяти в дусі взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри.
Термін – постійно Відповідальні: Члени НОК, регіональні відділення, комісії та виконавча дирекція НОК України
9. Зберігати свою автономність та протистояти будь-якому тиску, включаючи тиск політичного, економічного та релігійного характеру, що може заважати НОК України дотримуватися положень Олімпійської хартії.
Термін – постійно Відповідальні: Члени НОК, регіональні відділення, комісії та виконавча дирекція НОК України
2. Розвиток та популяризація олімпійського руху в Україні
10. Вжити заходів щодо подальшої популяризації олімпійського руху в Україні.
Термін – 2011-2015 роки Відповідальні: Виконком НОК України, президент НОК України, члени НОК України, регіональні відділення НОК України, федерації з олімпійських видів спорту, виконавча дирекція, інші суб`єкти олімпійського руху.
11. Проводити заходи, направлені на популяризацію олімпійського руху, олімпійських цінностей та ініціювати нові відповідні заходи, що охоплюватимуть всі верстви населення.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
12. Стежити за тим, щоб заходи, які проводяться під патронатом НОК України, відбувалися в умовах, що демонструють відповідальну турботу про навколишнє середовище; вживати заходів для прояву такої турботи у своїй діяльності та навчати цьому всіх, хто причетний до олімпійського руху.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
13. Забезпечити підготовку та проведення заходів з визначення та відзначення кращих спортсменів, тренерів, інших фахівців за номінаціями.
Термін – щомісяця Відповідальні: Комісія «ЗМІ та пропаганда олімпійського руху», виконавча дирекція НОК України
14. Забезпечити підготовку і видання поліграфічної продукції для популяризації фізичної культури, спорту та олімпійського руху.
Термін – щорічно Відповідальні: Виконком НОК України, Комісія «Олімпійська освіта та культура», виконавча дирекція
15. Провести:
«Герої спортивного року»;
«Всеукраїнський олімпійський день»;
«Всеукраїнський олімпійський урок»;
«Всеукраїнський олімпійський тиждень».
Термін – щорічно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
16. Сприяти створенню належних умов для занять спортом всіх верств населення.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
17. Сприяти облаштуванню пішохідних та велосипедних доріжок, рекреаційних парків, спортивних споруд та інших місць для активного відпочинку населення.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
18. Сприяти розвитку мережі сучасних центрів та клубів фізкультурно-спортивної спрямованості різних організаційно-правових форм, які надаватимуть доступні та високоякісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
19. Сприяти розвитку вітчизняного виробництва товарів спортивного
призначення.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
20. Розробити методичні рекомендації щодо створення суб'єктами господарювання спортивних клубів та їх функціонування.
Термін – до грудня
2013 р. Відповідальні: Виконком, юридична та маркетингова комісії НОК України
21. Сприяти введенню до штатного розпису суб'єктів господарювання усіх форм власності посади інструктора з фізичної культури.
Термін – до грудня
2013 р. Відповідальні: Виконком, юридична та маркетингова комісії НОК України
22. Сприяти розробці критеріїв оцінки ефективності розвитку фізичної культури і масового спорту суб'єктами господарювання та проведенню щорічних конкурсів на визначення найкращої організації у цій сфері організації.
Термін – до грудня
2013 р. Відповідальні: Виконком, виконавча дирекція, юридична та маркетингова комісії НОК України
23. Сприяти проведенню щороку всеукраїнських і регіональних галузевих спартакіад та інших масових спортивних заходів.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, ФСТ та спортивні відомства
3. Підготовка та участь в Олімпійських іграх
24. Забезпечити дотримання спортивного принципу при відборі кандидатів щодо участі у чемпіонатах Європи, світу та олімпійських іграх.
Термін – постійно Відповідальні: НОК України, Мінсім’ямолодьспорт, федерації з олімпійських видів спорту
25. Забезпечити рівні змагальні можливості для всіх атлетів через бездоганне суддівство та абсолютну етичну чесність суддів, рівний доступ всіх атлетів до спортивного обладнання високого рівня.
Термін – постійно Відповідальні: Федерації з олімпійських видів спорту
26. Сприяти впорядкуванню структури органів управління підготовкою збірних команд до Олімпійських ігор.
Термін – до грудня
2011 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом
27. Опрацювати питання щодо створення центрів олімпійської підготовки.
Термін – до грудня
2011 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом
28. Визначити шляхи підтримки вітчизняних тренерів.
Термін – до грудня
2011 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом та федераціями з олімпійських видів спорту
29. Надавати допомогу щодо розвитку Національного антидопінгового центру.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком та комісії НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом України, федерації з олімпійських видів спорту
30. Сприяти відродженню системи підвищення кваліфікації і атестації тренерів та вивести її на рівень міжнародних стандартів.
Термін – до грудня
2013 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура»
31. Сприяти розвитку спортивної науки та спортивної медицини.
Термін – постійно Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, медична комісія та комісія «Олімпійська освіта та культура»
32. Вжити заходів щодо створення належних умов для подальшої співпраці тренерів збірних команд з видів спорту та особистих тренерів з фахівцями Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту (ДНДІФКС), керівниками комплексних наукових груп, іншими установами та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, визначивши пріоритетні напрямки їх діяльності.
Термін – до 2012 р. Відповідальні: Комісії НОК України, федерації з олімпійських видів спорту, вищі навчальні заклади та ДНДІФКС
33. Сприяти підготовці олімпійських резервів та розвитку спорту вищих досягнень і спорту для всіх в Україні.
Термін – постійно Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом
34. Провести аналіз сучасної системи підготовки спортсменів
та її еволюції.
Термін – до грудня
2011 р. Відповідальні: Виконком та виконавча дирекція НОК України, ДНДІФКС
35. Сприяти формуванню наукової бази прогнозних даних досягнень
українських спортсменів на Олімпійських та Паралімпійських іграх
і аналіз їх ефективності.
Термін – до грудня
2012 р. Відповідальні: Виконком та виконавча дирекція НОК України, ДНДІФКС
36. Опрацювати питання щодо узагальнення знань і практичного досвіду підвищення ефективності системи підготовки спортсменів збірних команд України до Олімпійських ігор.
Термін – до грудня
2013 р. Відповідальні: Виконком та виконавча дирекція НОК України, ДНДІФКС
37. Визначити пріоритети прикладної науки, орієнтованої на розв'язання проблем спорту вищих досягнень, проведення на конкурсних засадах наукових досліджень за замовленням та втілення їх результатів у практику олімпійської підготовки.
Термін – до грудня
2013 р. Відповідальні: Виконком, комісія «Олімпійська освіта та культура, виконавча дирекція НОК України, ДНДІФКС
38. Сприяти удосконаленню системи медичного забезпечення спортсменів.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком та медична комісія НОК України
39. Розробити та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо надання Національному олімпійському комітетові окремих повноважень стосовно розвитку спорту вищих досягнень та розвитку олімпійського руху.
Термін – до грудня
2011 р. Відповідальні: НОК України спільно Мінсім’ямолодьспортом України
40. Сприяти збереженню та реконструкції баз олімпійської підготовки, їх
модернізації та утриманню в належному технічному стані.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
4. Взаємодія НОК України із державою
41. Сприяти впровадженню державної політики, направленої на розвиток фізичної культури і спорту, впровадження здорового способу життя, покращення соціально-побутових умов населення, виховання здорового підростаючого покоління.
Термін – постійно Відповідальні: Президент НОК України, Виконком, члени НОК України
42. Продовжити удосконалювати систему стосунків з центральними та місцевими органами виконавчої влади щодо проведення заходів з олімпійського руху.
Термін – І квартал
2011 р. Відповідальні: Виконком та виконавча дирекція НОК України
43. Співпрацювати з національними та міжнародними урядовими і неурядовими структурами.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
44. Вжити заходів щодо удосконалення співпраці з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту.
Термін – І квартал
2011 р. Відповідальні: Керівництво НОК України
45. Опрацювати шляхи удосконалення співпраці з Міністерством освіти і науки України.
Термін – до червня
2011 р. Відповідальні: Виконком НОК України
46. Надати необхідну допомогу Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту в завершенні будівельних робіт адміністративного приміщення для Національного олімпійського комітету України.
Термін – 2015 р. Відповідальні: Виконком НОК України
47. Підготувати пропозиції щодо реформування системи фізичної культури та спорту.
Термін – до грудня
2011 р. Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція
48. Вжити заходів щодо посилення зацікавленості уряду та урядових структур у співпраці з НОКом України та спортивними формуваннями, які проводять соціально значиму виховну, освітню, культурну, історичну, політичну та оздоровчу роботу в межах всіх регіонів країни та на міжнародній арені.
Термін – до грудня
2012 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом
49. Посилити можливості співпраці з політиками та депутатами всіх рівнів в частині відстоювання ними інтересів Олімпізму та сфери фізичної культури і спорту в регіонах та в цілому в країні.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком та юридична комісія НОК України
50. Сприяти цілеспрямованій роботі спортивних інституцій в країні щодо вдосконалення та пошуку ефективних форм управління розвитком Олімпізму та спорту, їх організаційного забезпечення, новітніх форм апаратної діяльності тощо.
Термін – до грудня
2012 р. Відповідальні: Виконком та юридична комісія НОК України
51. Посилити роль Національного олімпійського комітету у налагодженні роботи між структурами спорту, культури і освіти через призму ідеалів та принципів олімпізму.
Термін – до грудня
2013 р. Відповідальні: Виконком, юридична комісія НОК України, комісії «Олімпійська освіта та культура» та поро боті з тренерами та спортивними федераціями
5. Взаємодія НОК України із суб’єктами олімпійського руху
52. Сприяти подальшому розвитку та зміцненню потенціалу федерацій з олімпійських видів спорту.
Термін – постійно Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом та федераціями з олімпійських видів спорту
53. Опрацювати нові шляхи співпраці із фізкультурно-спортивними товариствами та спортивними відомствами у напрямку підвищення їх ролі та відповідальності за розвиток олімпійського руху.
Термін – до 2017 р. Відповідальні: Виконком НОК України, ФСТ і відомства
54. Опрацювати питання удосконалення співпраці з Національним комітетом спорту інвалідів України (НКСІУ).
Термін – ІІ квартал
2011 р. Відповідальні: Виконком НОК України
55. Опрацювати питання удосконалення співпраці зі Спортивним комітетом України.
Термін – ІІ квартал
2011 р. Відповідальні: Виконком НОК України
56. Вивчити питання щодо порядку надання на конкурсних засадах фінансової допомоги громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів, виконання відповідних програм та реалізації проектів.
Термін – до грудня
2013 р. Відповідальні: Виконком, комісії, регіональні відділення, члени та виконавча дирекція НОК України
57. Сприяти діяльності інших суб’єктів олімпійського руху в Україні.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком, комісії, регіональні відділення, члени та виконавча дирекція НОК України
58. Сприяти впровадженню в систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників органів виконавчої влади всіх рівнів та посадових осіб органів місцевого самоврядування навчальних програм з державної політики у сфері охорони здоров'я населення.
Термін – до грудня
2012 р. Відповідальні: Виконком НОК України
59. Розробити регіональні заходи по втіленню в повсякденне життя українського суспільства Рекомендацій ХІІІ Олімпійського конгресу „Олімпійський рух у суспільстві”.
Термін – до грудня
2011 р. Відповідальні: Виконком, регіональні відділення та виконавча дирекція НОК України
60. Вжити заходів щодо розвитку ветеранського руху.
Термін – до грудня
2011 р. Відповідальні: НОК України спільно з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Рада ветеранів
6. Соціальний захист та підтримка спортсменів, тренерів, ветеранів та працівників сфери фізичної культури, спорту та олімпійського руху.
61. Розробити заходи щодо соціального захисту спортсменів, тренерів, ветеранів та працівників сфери фізичної культури, спорту та олімпійського руху.
Термін – до грудня
2012 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом України, Комісія по роботі з тренерами та спортивними федераціями
62. Опрацювати питання щодо підтримки атлетів, зокрема в частині захисту їх фізичного здоров’я та прав.
Термін – до грудня
2011 р. Відповідальні: НОК України спільно Мінсім’ямолодьспортом України, Комісія атлетів
63. Протидіяти будь-якому політичному або комерційному зловживанню спортом або атлетами.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
7. Олімпійська освіта та культура
64. Сприяти подальшому впровадженню олімпійської освіти в програми загальноосвітніх навчальних закладів.
Термін – постійно Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура»
65. Сприяти вивченню і збереженню олімпійської історії України шляхом поширення олімпійської освіти і культури.
Термін – постійно Відповідальні: Члени НОК, виконавча дирекція та комісія «Олімпійська освіта та культура» НОК України
66. Сприяти оновленню навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів та програм підготовки для дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту з урахуванням вимог міжнародних спортивних організацій, правил змагань та новітніх досягнень науки, зокрема медицини.
Термін – до грудня
2014 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура»
67. Сприяти оптимізації мережі вищих навчальних закладів, що здійснюють
підготовку спеціалістів з фізичної культури і спорту, відповідно
до загальнодержавних, регіональних і галузевих потреб у
кваліфікованих кадрах.
Термін – до грудня
2014 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура»
68. Сприяти удосконаленню системи перепідготовки і підвищення кваліфікації тренерів.
Термін – до грудня
2013 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура»
69. Сприяти розробці та впровадженню у навчальних закладах системи контролю за станом фізичного розвитку та здоров'я вихованців, учнів, студентів та інших осіб, що навчаються в цих закладах.
Термін – до грудня
2014 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура»
70. Опрацювати питання щодо організації діяльності учнівських і студентських спілок фізкультурно-спортивної спрямованості з метою розвитку фізичної культури, спорту та олімпійського руху в навчальних закладах.
Термін – до грудня
2014 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура»
71. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо кадрового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів для проведення позакласної роботи з фізичного виховання.
Термін – до грудня
2013 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура»
72. Сприяти дослідницькій та освітній діяльності в сфері спорту.
Термін – постійно Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом
73. Опрацювати питання щодо підготовки і випуску науково-популярних методичних видань, відеопродукції, комп'ютерних програм для осіб, які самостійно займаються фізичною культурою та спортом, інструкторам з фізичної культури та волонтерами у сфері фізичної культури і спорту.
Термін – до грудня
2013 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура»
74. Сприяти запровадженню ефективних форм проведення виробничої гімнастики у режимі робочого дня, активного відпочинку та післятрудового відновлення, профілактичних занять фізкультурно-спортивної спрямованості.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком, комісії, регіональні відділення, виконавча дирекція, члени НОК України
75. Сприяти введенню системи навчання усіх дітей основним елементам пріоритетних видів спорту.
Термін – до грудня
2013 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура»
76. Сприяти налагодженню співпраці дитячо-юнацьких спортивних та загальноосвітніх шкіл.
Термін – до грудня
2013 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом, Міністерством освіти і науки України, комісія «Олімпійська освіта та культура»
77. Підняти рівень виховної роботи в секціях і групах спортивної підготовки, штатних збірних командах України, поклавши в її основу дотримання норм і вимог Кодексу честі олімпійця України; забезпечити повагу до виконання чинного законодавства і нормативної бази країни як у сфері спорту, так і в усіх напрямах життя громадян держави.
Термін – до грудня
2011 р. Відповідальні: НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом
78. Вжити заходів щодо боротьби вживанням наркотичних засобів, алкоголю, тютюну тощо.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України спільно з Мінсім’ямолодьспортом України, федерації з олімпійських видів спорту, ФСТ і відомства, регіональні відділення НОК України
79. Сприяти поступовому оновленню матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл і загальноосвітніх навчальних закладів.
Термін – постійно Відповідальні: НОК України спільно з Мін-сім’ямолодьспортом та МОНУ
80. Сприяти утворенню та функціонуванню спортивних клубів при загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
81. Сприяти відкриттю та функціонуванню на навчально-спортивних базах, спортивних спорудах країни Інтернет-клубів.
Термін – до грудня
2012 р. Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
8. Взаємодія з засобами масової інформації та громадськістю
82. Започаткувати та забезпечити випуск тематичних телевізійних програм, конкурсів та ігор з пропаганди фізичної культури, спорту та олімпійського руху.
Термін – з 2015 року Відповідальні: Виконком НОК України, комісії «Олімпійська освіта та культура» і «засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху», виконавча дирекція
83. Продовжити роботу щодо збереження прозорості у діяльності НОК України та практики постійного спілкування з представниками засобів масової інформації (ЗМІ).
Термін – постійно Відповідальні: Виконком, виконавча дирекція та комісія «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху» НОК України, Асоціація спортивних журналістів
84. Вжити заходів щодо підвищення ефективності діяльності журналу "Олімпійська арена", наповнення його змісту актуальними та високопрофесійними матеріалами, включаючи виклад думок відомих фахівців, тренерів, спортсменів, науковців.
Термін – І квартал
2012 р. Відповідальні: Виконком, виконавча дирекція та комісія «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху» НОК України, Асоціація спортивних журналістів
85. Сприяти удосконаленню системи підготовки спортивних журналістів, а також спортивних телевізійних та радіокоментаторів.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком, виконавча дирекція та комісія «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху» НОК України, Асоціація спортивних журналістів
86. Сприяти розвитку громадського телебачення, спортивних каналів, інших спортивних засобів масової інформації.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком, виконавча дирекція та комісія «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху» НОК України, Асоціація спортивних журналістів
87. Провести роботу щодо недопущення закриття спортивних редакцій на телеканалах, щодо збільшення частки спортивних програм, встановлення обов’язкового мінімуму висвітлення подій, направлених на здоровий спосіб життя, висвітлення спортивних змагань за участю українських спортсменів.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком, виконавча дирекція та комісія «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху» НОК України, Асоціація спортивних журналістів
88. Виступити з ініціативою щодо віднесення програм та реклами здорового способу життя до категорії соціальної реклами і наданням каналами знижок на їх трансляцію
Термін – постійно Відповідальні: Виконком, виконавча дирекція та комісія «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху» НОК України, Асоціація спортивних журналістів
9. Міжнародна діяльність та взаємодія з міжнародними спортивними організаціями
89. Продовжити співпрацю з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), міжнародними і європейськими організаціями.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України
90. Сприяти зміцненню авторитету і підвищенню престижу українського спорту на міжнародній арені.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, федерації з олімпійських видів спорту, регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
91. Захищати інтереси суб’єктів олімпійського руху України у відносинах з міжнародними спортивними організаціями.
Термін – постійно Відповідальні: Члени НОК, виконавча дирекція та комісія по роботі з тренерами та спортивними федераціями НОК України
92. Сприяти інтеграції українських фахівців, спеціалістів, суддів до міжнародних структур (МОК, федерацій, ЄОК, АНОК тощо).
Термін – постійно Відповідальні: Члени НОК, виконавча дирекція та комісія по роботі з тренерами та спортивними федераціями НОК України
93. Брати участь в програмах Олімпійської солідарності.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком, комісії та виконавча дирекція НОК України
94. Забезпечити співпрацю НОК України з українською діаспорою та національними олімпійськими комітетами інших країн світу.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України
10. Нормативно-правове забезпечення
95. Забезпечити дотримання та виконання в Україні норм і правил Олімпійської хартії, положень Етичного та Медичного кодексів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового кодексу.
Термін – постійно Відповідальні: Члени НОК, регіональні відділення, комісії та виконавча дирекція НОК України
96. Дотримуватись положень Статуту НОК України, договорів про співробітництво між НОК України та суб’єктами олімпійського рух, інших регламентних документів НОК України
Термін – постійно Відповідальні: Члени НОК, суб’єкти олімпійського руху
97. Брати участь в опрацюванні регламентуючих та програмних документів, що визначають діяльність і розвиток сфери фізичної культури, спорту та олімпійського руху.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
98. Розробити систему заходів щодо правового врегулювання питань захисту олімпійської символіки, логотипів та емблем МОК і НОК України.
Термін – 2015-2016 рр. Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
99. Розробити нормативно-правові акти з питань удосконалення механізму залучення спонсорських коштів та інвестицій у розвиток олімпійського руху; а також удосконалення порядку проведення в Україні заходів з популяризації олімпійського руху.
Термін – 2015-2016 рр. Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
100. Захищати виключні права МОК на використання олімпійського символу, прапора, гасла, емблеми та гімну, а також в інтересах МОК забезпечити захист найменувань "Олімпійський” та "Олімпіада”.
Термін – постійно Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
11. Організаційно-кадрова робота
101. Вжити заходів щодо вдосконалення структури та діяльності НОК України відповідно до зростаючих обсягів роботи.
Термін – І квартал
2011 р. Відповідальні: Керівництво НОК України
102. Опрацювати питання щодо створення волонтерської служби НОК України.
Термін – до грудня
2011 р. Відповідальні: Виконком та виконавча дирекція НОК України
103. Опрацювати питання щодо розробки кадрової політики НОК України (сукупність правил і норм, цілей та уявлень, які визначають напрями та зміст роботи з персоналом).
Термін – до грудня
2011 р. Відповідальні: Керівництво НОК України
104. Вжити заходів щодо активізації діяльності регіональних відділень і комісій НОК України, забезпечивши їх організаційно-кадрове зміцнення.
Термін – до грудня
2011 р. Відповідальні: Виконком та виконавча дирекція, голови комісій та регіональних відділень НОК України
105. Створити базу даних відзначених нагородами Національного олімпійського комітету.
Термін – до грудня
2012 р. Відповідальні: Виконком, виконавча дирекція та нагородна комісія НОК України
12. Фінансове та матеріальне забезпечення
106. Опрацювати питання щодо нових шляхів залучення коштів на рахунки НОК України від спонсорів, благодійних організацій, українських діаспор та суб’єктів олімпійського руху України.
Термін – до грудня
2011 р. Відповідальні: Виконком, маркетингова та юридична комісії НОК України
107. Опрацювати питання щодо створення при НОК України благодійного фонду.
Термін – ІІ квартал
2011 р. Відповідальні: Виконком, маркетингова та юридична комісії НОК України
108. Вивчити питання щодо залучення надходжень від продажу лотерей.
Термін – до грудня
2011 р. Відповідальні: Виконком та виконавча дирекція НОК України
13. Забезпечення гендерної рівності
109. Розробити програму щодо підвищення ролі жінок у вирішенні проблем розвитку олімпійського руху України.
Термін – до грудня
2012 р. Відповідальні: Виконком НОК України, комісії та регіональні відділення НОК України, виконавча дирекція, члени НОК України
110. Всіляко заохочувати, за допомогою відповідних заходів, підвищення ролі жінок у спорті на всіх рівнях і в усіх структурах, особливо у виконавчих органах національних та міжнародних спортивних організацій шляхом суворого дотрим

© 2020 foFF4ik
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz