Полтавське обласне відділення НОК України
Всеукраїнське положення
Категорії розділу

Календар

Активності ПОВ НОК

Вітаю Вас, Гість · RSS 20.06.2021, 11:20

Олімпійський урок - Всеукраїнське положення

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський олімпійський урок

І. Загальні положення

1.1. Ініціатором і засновником Всеукраїнського олімпійського уроку є Національний олімпійський комітет України.
1.2. Всеукраїнський олімпійський урок проводиться за підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України щороку один раз на рік, як правило, напередодні Дня фізичної культури і спорту.
1.3. Всеукраїнський олімпійський урок – це спортивно-виховний захід, який має різні види та форми, і проводиться в загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних навчальних закладах, інших навчальних закладах, на центральних майданах міст і селищ по всій території України.
1.4. Основна мета Всеукраїнського олімпійського уроку – виховання учнів на гуманістичних цінностях олімпійського руху, формування в них навичок і культури здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою та спортом.
1.5. Правове регулювання проведення Всеукраїнського олімпійського уроку здійснюється відповідно до законодавства України, Статуту НОК України та цього Положення.
1.6. При проведенні Всеукраїнського олімпійського уроку на допускається використання прапорів, гасел, знаків, символік тощо, які мають ознаки політичних партій, різних рухів та організацій громадян, які не мають спортивної спрямованості. Не допускається будь-яка політична агітація та пропаганда.


ІІ. Мета та задачі

2.1. Мета Всеукраїнського олімпійського уроку – пропаганда здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, розвиток олімпійського руху в Україні шляхом залучення якомога більшої кількості дітей, юнацтва та молоді до занять спортом.
2.2. Основні навчальні задачі:
- сформувати свідомість учнів щодо корисності та необхідності занять фізичною культурою і спортом;
- збагатити знання учнів стосовно олімпійських видів спорту, історії Олімпійських ігор, видатних спортсменів;
- сформувати уявлення учнів про олімпійський рух у світі та, зокрема, в Україні.
2.3. Основні пізнавальні задачі:
- розвити пізнавальний інтерес до фізичної культури, спорту та олімпійського руху;
- створити засобами фізичної культури та спорту творчу атмосферу, пробудити в учнях бажання розвиватися та удосконалювати свої здібності;
2.4. Основні виховні задачі:
- сформувати позитивне відношення та стійкий інтерес до фізичної культури, спорту, олімпійського руху та здорового способу життя.
- сприяти вихованню почуття патріотизму, гордості за успіхи українських спортсменів, які гідно представляють нашу державу на міжнародних змаганнях найвищих рівнів;
- сприяти поширенню ідей гуманізму.

ІІІ. Форми Всеукраїнського олімпійського уроку

Всеукраїнський олімпійський урок може проводитись у теоретичній та практичній формах.
3.1. Теоретична форма Всеукраїнського олімпійського уроку включає в себе: вікторини, диспути, конференції, усні журнали, запитання-відповіді, зустрічі з видатними спортсменами, тренерами та діячами фізичної культури і спорту.
3.2. Практична форма Всеукраїнського олімпійського уроку включає в себе: міні-турніри, естафети, показові виступи вихованців спортивних шкіл та секцій, тренування, які проводять видатні спортсмени та тренери, а також олімпійські ритуали.

ІV. Місця та види проведення Всеукраїнського олімпійського уроку

Залежно від місця проведення Всеукраїнський олімпійський урок може мати різні види.
4.1. Відкритий урок з фізичної культури – проводиться в загальноосвітніх навчальних закладах за участю Олімпійських чемпіонів, призерів олімпійських ігор, відомих спортсменів, тренерів, випускників навчального закладу, що мають спортивні досягнення, педагогічного колективу навчального закладу та інших запрошених. Реалізуючи навчальні, пізнавальні та виховні завдання вчитель самостійно обирає форми та методичні прийоми роботи на уроці: виконання учнями фізичних вправ з олімпійських видів спорту, проведення змагань, естафет, конкурсів на краще знання олімпізму (основна форма уроку).
4.2. Відкритий олімпійський урок в регіоні – проводиться місцевими осередками НОК України спільно з структурними підрозділами Мінсім’ямолодьспорту з питань фізичної культури та спорту, структурними підрозділами Міністерства освіти і науки України з питань освіти, на центральних площах міст, селищ, сіл за погодженням з органами місцевого самоврядування із залученням великої кількості учнів загальноосвітніх шкіл, вихованців ДЮСШ, спортсменів, представників спортивної громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування.
Під час заходу уповноваженим представником зачитується звернення Президента НОК України.
Проведення Відкритого олімпійського уроку може супроводжуватись концертами, виступами художньої самодіяльності, спортивними змаганнями, іншими заходами, направленими на популяризацію здорового способу життя та поширення ідей олімпізму.
4.3. Всеукраїнський олімпійський урок – проводиться на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик у м.Києві. У Всеукраїнському олімпійському уроці беруть участь учні загальноосвітніх шкіл, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, федерації з олімпійських видів спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивні клуби, Олімпійські чемпіони, призери олімпійських ігор, діючі спортсмени, ветерани спорту, тренери, спортивні фахівці, інші суб’єкти сфери фізичної культури і спорту, будь-які особи незалежно від раси, національності та громадянства.

V. Умови і порядок підготовки та проведення Всеукраїнського олімпійського уроку.

5.1. Національний олімпійський комітет України:
- щороку спільно з Міністерством освіти і науки України визначає тематику і розробляє методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського олімпійського уроку в загальноосвітніх навчальних закладах та надсилає зазначену інформацію у свої місцеві осередки;
- щороку, не пізніше ніж за місяць до проведення Всеукраїнського олімпійського уроку, затверджує План заходів щодо його підготовки та проведення;
- щороку спільно з Київським міським відділенням НОК України розробляє сценарій проведення Всеукраїнського олімпійського уроку на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик у м.Києві;
- спільно з фізкультурно-спортивними товариствами та відомствами, федераціями з видів спорту, училищами фізичної культури (УФК), спеціалізованими дитячо-юнацькими школами олімпійського резерву (СДЮШОР), дитячо-юнацькими спортивними школами (ДЮСШ) бере безпосередню участь в організації та проведенні Всеукраїнського олімпійського уроку на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик у м.Києві.
- в межах Всеукраїнського олімпійського уроку може оголосити конкурс на краще проведення Олімпійського уроку серед загальноосвітніх навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮШОР, ДЮСШ, УФК). Умови конкурсу затверджуються Президентом НОК України

5.2. Місцеві осередки НОК України:
- щороку, не пізніше ніж за місяць до проведення Всеукраїнського олімпійського уроку, затверджують Плани заходів щодо його підготовки та проведення в регіоні;
- щороку розробляють сценарії проведення Всеукраїнського олімпійського уроку на центральних площах міст, селищ, сіл в регіоні;
- спільно з місцевими структурними підрозділами Мінсім’ямолодьспорту з питань фізичної культури та спорту, структурними підрозділами Міністерства освіти і науки України з питань освіти, регіональними підрозділами фізкультурно-спортивних товариств та відомств, обласними (міськими) федераціями з видів спорту, училищами фізичної культури (УФК), спеціалізованими дитячо-юнацькими школами олімпійського резерву (СДЮШОР), дитячо-юнацькими спортивними школами (ДЮСШ) беруть безпосередню участь в організації та проведенні Всеукраїнського олімпійського уроку на центральних площах міст, селищ, сіл в регіоні;
- залучають до участі у Всеукраїнському олімпійському уроці в загальноосвітніх навчальних закладах та на центральних площах міст, селищ, сіл в регіоні Олімпійських чемпіонів, призерів олімпійських ігор, провідних спортсменів, тренерів, фахівців сфери фізичної культури, спорту та олімпійського руху.

VІ. Партнери

6.1. НОК України має право залучати до організації та проведення Всеукраїнського олімпійського уроку партнерів та спонсорів.

VІІ. Логотип

7.1. Всеукраїнський олімпійський урок може мати офіційний логотип, який повинен використовуватись в офіційній рекламі заходу, продиктованій НОК України, при анонсуванні заходу, у друкованій та іншій поліграфічній продукції, що готується до заходу.
7.2. Офіційний логотип Всеукраїнського олімпійського уроку затверджується Виконкомом НОК України.

VІІІ. Обов’язки учасників
8.1. Учасники Всеукраїнського олімпійського уроку повинні:
- виконувати у повному обсязі умови, порядок методичні рекомендації щодо проведення Олімпійського уроку;
- під час проведення заходу поводитись гідно, свідомо та активно.
8.2. У випадку порушення учасником Всеукраїнського олімпійського уроку умов та порядку проведення заходу, зазначених у цьому Положенні, він може бути відстороненим, а у випадку порушення п. 1.5. цього Положення – негайно відстороняється від участі в заході представником НОК України.

ІХ. Звітування
9.1. Місцеві осередки НОК України звітують перед НОК України щодо проведення Всеукраїнського олімпійського уроку в регіоні до 1 жовтня поточного року за встановленими НОК України вимогами за формою, що додається (додаток 1 по Положення).
9.2. Звітування за використання бюджетних коштів на проведення заходу здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Х. Висвітлення Всеукраїнського олімпійського уроку у ЗМІ
10.1. Всеукраїнський олімпійський урок широко анонсується та висвітлюється в ЗМІ.
10.2. Національний олімпійський комітет України та місцеві осередки НОК України запрошують представників ЗМІ прийняти активну участь у висвітленні Всеукраїнського олімпійського уроку.
10.3. НОК України в офіційних прес-релізах розповсюджує інформацію про Всеукраїнський олімпійський урок, його історію та цифри і дані про організацію цього заходуі.
10.4. По завершенню Всеукраїнського олімпійського уроку, готуються окремі теле- та радіопередачі про хід подій, яскраві моменти та творчий підхід організаторів до реалізації мети зазначеного заходу.

ХІ. Фінансування Всеукраїнського олімпійського уроку
11.1. Всеукраїнський олімпійський урок фінансується за рахунок коштів НОК України, державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством України.

ХІІ. Заключні положення
12.1. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені не пізніше ніж за 2 місяці до дати проведення Всеукраїнського олімпійського уроку.
Додаток 1 до Положення
про Всеукраїнський олімпійський урок


ФОРМА ЗВІТНОСТІ
____________________ НОК України
(місцевого осередку)

про проведення Всеукраїнського олімпійського уроку
________________
(дата)
1. Відкритий олімпійський урок в регіоні, який проводиться на центральних площах міст, селищ, сіл. 

 

Місце проведення (назви міст, селищ, сіл)

Кількість учасників, що взяли участь

Організації, які взяли участь в організації та проведенні заходу

Запрошені та гості (ПІБ та статус)

Висвітлення заходу у ЗМІ

Короткий опис щодо проведення заходу

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

2. Відкритий урок з фізичної культури, який проводиться в загальноосвітніх навчальних закладах. 

 

Назва загально-освітнього навчального закладу

Кількість учасників, що взяли участь

Організації, які були залучені місцевим осередком до організації та проведення заходу

Запрошені та гості (ПІБ та статус)

Висвітлення заходу у ЗМІ

Короткий опис щодо проведення заходу

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

© 2021 foFF4ik
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz